• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Missie

Dierenartsenpraktijk De Driehoek is een vooruitstrevende praktijk voor gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en paarden.

Van oudsher is het werkterrein het gebied de driehoek Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Wij staan voor kwalitatief goede preventieve en curatieve zorg gebaseerd op up-to-date kennis en ervaring, evidence based onderzoek en daarbij passende producten. Hierbij worden het dierwelzijn en de (volks)gezondheid niet uit het oog verloren.

Mens en dier moeten zich bij ons "gehoord" voelen.

 

Visie

Het bieden van hoogwaardige preventieve en curatieve eerstelijns zorg heeft onze prioriteit.

Daarnaast vindt er steeds meer verdieping in de tweedelijns zorg plaats. Het diergeneeskundig handelen van de landbouwhuisdierenartsen en gezelschapsdierenartsen is volledig gescheiden. Elke diergroep werkt volgens "good veterinary practice", waarbij het dierenwelzijn, de wens van de eigenaar, de volksgezondheid en het economisch belang leidend zijn bij het nemen van beslissingen.

Dierenartsenpraktijk De Driehoek investeert in betrokken en gemotiveerde medewerkers die goed communiceren met elkaar, naar onze klanten en naar onze leveranciers. De in- en externe communicatie heeft voortdurend onze aandacht.

Dierenartsenpraktijk De Driehoek behoudt en onderhoudt de huidige panden. De ruimtes, de aanwezige apparatuur en mogelijkheden worden efficiënt en het liefst ten volle benut. Alle ruimtes worden voor veterinaire en direct gerelateerde doeleinden gebruikt. De voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de digitalisering zijn aanwezig en worden benut. Zodoende zijn we papierarm geworden.

De praktijk is actief in het organiseren van informatieve bijeenkomsten met betrekking tot zowel landbouwhuisdieren, paarden en gezelschapsdieren. De praktijk dient daarnaast als opleidingsinstituut voor (para)veterinairen.