• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Varkens

 

De varkensdierenartsen van De Driehoek zijn in het bezit van de erkenning varken en voldoen aan de eisen van GVP-IKB. Wij hebben ruime ervaring met begeleiding en advisering van zowel fok/vermeerderings- als ook vleesvarkens- bedrijven. Wij hebben op het gebied van curatieve varkensgeneeskunde de nodige kennis en ervaring en kunnen gebruik maken van geneesmiddelen en entstoffen uit de eigen apotheek tegen een aantrekkelijk tarief.

Dierenartsenpraktijk De Driehoek hanteert al jaren een restrictief antibiotica-beleid. Dat houdt in dat oplossingen op het gebied van huisvesting, klimaat of voeding bij ons de voorkeur verdienen boven het gebruik van antibiotica (zie bijvoorbeeld de MRSA-problematiek). Niettemin aarzelen wij niet om geneesmiddelen te gebruiken als het nodig is.

Bloedonderzoeken in het kader van ziekte-monitoring worden voor ons uitgevoerd door het ster-laboratorium van de Gezondheidsdienst (GD) in Deventer. Hier kan ook sectie worden verricht op dode dieren. Tijdens een bedrijfsbezoek hebben wij de mogelijkheid om uw zeugen te scannen op drachtigheid met behulp van een modern scan-apparaat.

Kortom, als u gebruik wilt maken van gedegen en oplossingsgerichte varkensgeneeskunde willen wij graag met u praten over wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Salmonella aanpak varkensbedrijven.

In 2015 had ongeveer 25 % van de varkensbedrijven een Salmonella status van 2 of 3. In datzelfde jaar kregen 27200 mensen buikgriep door salmonella, 1068 werden in het ziekenhuis opgenomen en 25 mensen overleden aan de infectie. 40 % hiervan had een relatie met varkens(vlees). Om deze reden vindt de sector het van belang de invloed van Salmonella op varkensbedrijven terug te dringen.
Onderzoek geschiedt door bloedmonsters aan de slachtlijn of op de bedrijven kort voor het slachten. Een uitslag OD%> 40 wordt als positief beschouwd, dit zal in de toekomst verscherpt worden naar 25-30. De besmetting kan op meerdere manieren plaatsvinden:
 Biggen brengen het mee vanaf het vermeerderingsbedrijf, waar ze besmet zijn door de zeugen.
 Vleesvarkens worden besmet door koppelgenoten die drager zijn geworden.
 Verspreiding op het vleesvarkensbedrijf door muizen, ratten, vliegen, krekels en mensen.
 Besmetting tijdens transport.
 Besmetting via voer (vnl. bijproducten).
De bestrijding rust op vier pilaren: Management, Hygiëne, Zuren en evt. Vaccinatie (in Nederland niet geregistreerd). 
Als een van deze vier niet goed wordt uitgevoerd faalt de gehele aanpak. Goede hygiene begint met all-in- all out (dus geen restvarkens in de afdeling met nieuwe biggen). Reinigen: schoon materiaal zoals bezem en schep, losse hokonderdelen verwijderen, goed inweken met inweekmiddel, schoonspuiten (let op opgespat vuil), gebruik zo nodig zeep en let op moeilijk bereikbare plekken. Desinfecteren : Zorg voor een goed product (liefst combinatie) en een goede dosering. De werking van een product is meestal dosisafhankelijk en let ook op de voorgeschreven inwerktijd. Ook de temperatuur speelt een rol. Ontsmet zo mogelijk ook het drinkwatersysteem. Controleer eens het effect met kweekplaatjes. Mensen (alle!) moeten de handen wassen en met schone laarzen de afdeling betreden. In desinfectiebakken geen chloorverbindingen maar oxiderende middelen.
Ongedierte professioneel laten bestrijden. Vraag advies over vliegen en krekel bestrijding. Controle op insleep door nieuwe biggen kan het best op de vrachtwagen plaatsvinden. Twee uur na besmetting kan reeds Salmonella in de biggen worden teruggevonden, dus dan geen controle op insleep meer mogelijk. Het handigst zijn speciale slofjes om de laarzen, hiermee door de mest in de vrachtwagen of de centrale gang lopen en op het lab. laten onderzoeken.
Uiteraard moet de loopgang waardoor de biggen binnen komen ook schoon en ontsmet zijn. 
Voer: droogvoer vormt geen rol van betekenis. Brijvoer moet een pH hebben onder de 4,5. Dan voldoende bescherming. 
Zuren: Verlagen de zuurtegraad en doden bacteriën van binnenuit. Voor pH verlaging is weinig zuur nodig,
voor bacteriedoding geldt: hoe meer zuur des te beter. Echter, bij veel zuur toevoeging wordt de pH te laag, daarom gebufferde zuren gebruiken of zouten van zuren. Een goed mengsel is Mierenzuur met een zout ervan (formiaat). Dit bevat veel zuurmoleculen per kilo product, is relatief goedkoop en effectief tegen Salmonella. Andere zuren zijn azijnzuur, melkzuur, propionzuur en boterzuur. Combinaties zijn effectiever bij dezelfde hoeveelheid. 
Drinkwater: gebufferd zuur gebruiken anders te lage pH. Liefst een combinatie en tenminste 2 liter per 1000 liter water. Dit continu bijmengen van opleg tot afleveren. Citroenzuur is niet bacteriedodend. Voer aanzuren kan het beste met calciumformiaat. (dan krijtgehalte verminderen).
Gecoate zuren (bv boterzuur) zijn duurder en werken zeker niet beter. Indien dit alles niet tot een oplossing leidt is er een vaccin beschikbaar, niet in Nederland geregistreerd, wel te gebruiken als zgn. cascadeproduct. Het best te gebruiken in besmette zeugenstapels (injectie) en als orale vaccinatie bij biggen (2 x voor het spenen).
Bron:dr. P. v. d. Wolff (intervisie dierenartsen).

varkens2