• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Monitoren van diergezondheid

Dagelijks leveren duizenden veehouders, dierenartsen medewerkers van organisaties en onderzoeksinstituten een bijdrage aan een gemeenschappelijk doel: Gezonde dieren, gezonde producten en gezonde mensen.

 

Het belang van monitoring

Goede, relevante en bovenal tijdige informatie over diergezondheid geeft meer mogelijkheden om in geval van nood direct in te kunnen grijpen of om indien nodig beleidsaanpassingen te doen. Hierbij staat het belang gezondheid van mens en dier voorop maar ook voedselveiligheid en dierwelzijn. Nederland is een wereldspeler op het gebied van export van landbouwproducten. Om deze positie te behouden is continuïteit op bedrijven, een goed imago met betrekking tot diergezondheid en welzijn en het voldoen aan wettelijke verplichtingen van groot belang. Monitoring helpt ons daarbij.

Doelen en monitoringsinstrumenten

De diergezondheidsmonitoring heeft drie belangrijke doelen. Om deze doelen te bereiken is een systeem opgezet van verschillende, elkaar aanvullende monitoringsinstrumenten. De GD werkt hierbij intensief samen met dierenartsen in het veld en veehouders, maar bijvoorbeeld ook met slachterijen. In het kader van aangifteplichtige en opkomende dierziekten werkt de GD samen met het Centraal Veterinair Instituut (CVI)voor diagnostiek en kennisdeling. Voor ziekten met een (potentieel) risico voor de volksgezondheid wordt samengewerkt met onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).