• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Richtlijn droogzetten

Vanaf januari 2014 is de 'Richtlijn Droogzetten' van kracht. Uitgangspunt hierbij is dat antibiotica niet meer preventief ingezet mogen worden.

Dit houdt in dat koeien op het melkveebedrijf niet meer standaard drooggezet mogen worden met antibiotica. Dus alleen wanneer er sprake is van een infectie mag een koe met antibiotica drooggezet worden. Koeien met een celgetal lager dan 50.000 en vaarzen lager dan 150.000 op basis van een celgetalbepaling die niet ouder is dan 6 weken, mogen niet meer met antibiotica drooggezet worden. Uiteraard kunt u er wel voor kiezen om een 'teatsealer' te gebruiken om de speen af te sluiten.

Tijdens de evaluatie van het bedrijfsgezondheidsplan en het bedrijfsbehandelplan zal uw dierenarts u verder informeren.

Om u zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij het omgaan met de nieuwe regels rondom het selectief droogzetten wordt door de landbouwhuisdierenartsen het een praktische studiemiddag over selectief droogzetten in de praktijk georganiseerd.