• aangezicht Dierenartsenpraktijk De Driehoek.png
 • braunulle aanbrengen.png
 • buik scheren.png
 • koeien banner website klarenbeek.png
 • leuke ballonnen.jpeg
 • messing paard.png
 • opendeur.png
 • operatiehandschoenen.png
 • ponysaangespannen.png
 • telefoon bord weg.png
 • twello.png
 • webadres.png

Antibiotica regels

Vanaf maart 2014 is de UDD-regeling van start. Deze regeling schrijft voor dat antibiotica uitsluitend na diagnose en op voorschrift van een dierenarts mogen worden gebruikt.

Alle antibiotica krijgen dan de UDD status en mogen in beginsel alleen door de dierenarts toegediend worden.

Alleen veehouders die voldoen aan een aantal voorwaarden mogen antibiotica zelf toedienen. Deze voorwaarden zijn:
 er is sprake van een één-op-één relatie tussen veehouder en dierenarts
 er is een vaste bezoekfrequentie
 er zijn een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan op het bedrijf aanwezig die niet ouder zijn dan een jaar

Voldoet u aan deze eisen, dan mag u als veehouder alleen eerste keus middelen die in uw bedrijfsbehandelplan zijn opgenomen zelf toedienen.
Daarnaast is er in de UDD-regeling vastgesteld dat de voorraad medicijnen op uw bedrijf niet groter mag zijn dan u nodig heeft om 15% van de voor deze aandoening vatbare dieren te behandelen. Houd hier rekening mee tijdens uw bestellingen.

Tweede keus middelen mogen niet op het bedrijf aanwezig zijn tenzij:
 een dierenarts in de afgelopen 14 dagen op het bedrijf is geweest en heeft vastgesteld voor welke dieren en welke indicatie een behandeling met een tweede keus middel noodzakelijk is
 er daarnaast een schriftelijke instructie van de dierenarts is achtergelaten waarin de identificatie van de te behandelen dieren is opgenomen
 er ook in het bedrijfsgezondheidsplan voor de betreffende aandoening preventieve maatregelen zijn opgenomen om de huidige uitbraak te bestrijden en herhaling te voorkomen

Een voorbeeld van een tweede keus middel waar de regel voor geldt is Metricure®. Soms zijn er adviseurs op het bedrijf die u aanraden Metricure® te gebruiken. Realiseert u zich dan dat niet alleen u, maar ook de dierenarts waarmee u de één-op-één relatie heeft, hier voor verantwoordelijk wordt gehouden. Raadpleeg dus altijd één van onze dierenartsen indien u een tweede keus middel wilt in zetten.